Instalaciones de energías renovables en BARCELONA

ELECTRICITAT | DOMOTICA | ENERGIES RENOVABLES | LAMPISTERIA | GAS | CLIMATITZACIÓ | CALEFACCIÓ | TELECOMUNICACIONS | EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ | CONDUCTES XAPA FIBRA | MANTENIMENTS | PROJECTES I LEGALITZACIONS

Whatsapp

Serveis

DISEÑAMOS LAS SOLUCIONES QUE MEJOR SE ADAPTEN A TUS NECESIDADES

Reparacions domestiques, industrial i comercial

Petites reparacions d’electricitat, lampisteria, gas, telecomunicacions calefacció i climatització.

CONTACTI JA!

Instal·lacions elèctriques

Domòtica domèstica, Industrial i d’oficines, electricitat d’habitatges, comunitats, comerços i indústries, centralitzacions i escomeses elèctriques en finques antigues, enllumenat públic, il·luminació decorativa i de façanes, motors d’extraccions pàrquing, avaries elèctriques, petites reparacions i estudis d’estalvi d’energia

CONTACTI JA!

Instal·lacions d'energies renovables

Energia Solar per a habitatges, comunitats, indústries i centres d’empreses. Estudis de geotermia.

CONTACTI JA!

Instal·lacions de lampisteria

Muntants d’aigua tant de coure-plàstic, bateries d’aigua d’acer inox i polietilè, escomeses d’aigua en general, baixants de PVC i substitució de fibrociment i desambientado, lampisteria domèstica i industrial, petites reparacions, aspiració centralitzada grups de bombament i aljubs.

CONTACTI JA!

Instal·lacions de gas

Muntants de gas, centralització de comptadors, instal·lació de tija i escomesa general, petites reparacions, instal·lació de conductes, sòl radiant, calefaccions monotubo i bitubo, sistema alterna, calefaccions amb energia blava, ventilacions de pàrquing i locals, projectes d’estalvi d’energia.

CONTACTI JA!

Instal·lacions de Telecomunicacions

Instal·lacions de video porter, porters electrònics, fil musical, xarxes d’informàtica i veu, antenes TDT, instal·lacions de cambra d’ICT.

CONTACTI JA!

Instal·lacions calefacció

Calefaccions monotub i bitub, sòl radiant, sistema alterna, calefaccions amb energia blava, projectes d’estalvi d’energia.

CONTACTI JA!

Instal·lacions Extracció i Ventilació

Instal·lacions de Motors d’extraccions, ventilacions i renovació d’aire de pàrquing, locals i habitatges.

CONTACTI JA!

Projectes i Legalitzacions

Inspeccions signades i segellades per indústria, gestió i tramitis en companyies subministradores, projectes segellats per enginyeria, butlletins elèctrics, aigua, gas, ITE i telecomunicacions.

CONTACTI JA!

Manteniments

Manteniments elèctrics de comunitats, indústria i comerços, manteniment preventiu i correctiu de climatització, calefacció i energies renovables.

CONTACTI JA!

Instalacions climatització

Instal·lacions a nivell domestico, industrial i comercial, Instal·lacions de splits, conductes,cassets, sistema multi i VRV, fabricació de conductes de fibra i xapa, petites reparacions, càrregues de gas i manteniment preventiu.

CONTACTI JA!

Instal·lacions per a Empreses i Particulars